Zamknij
Spiżarnia Kalabona Agnieszka Wilkoszewska Zwola Poduchowna 44, 08-420 Miastków Kościelny
696095955 dziendobry@kalabona.pl
 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady korzystania z  usług sklepu internetowego (zwanego dalej Sklepem)  znajdującego się pod adresem www.kalabona.pl 
 2. Właścicielem i podmiotem prowadzącym Sklep jest:
  WOLFWAY PARTNERS SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA  
  NIP 1132724907
  Międzynarodowa 34/16,
  03-922 Warszawa
 3. Nazwa Sklepu, jego wygląd graficzny, logo, elementy grafiki oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
 4. Do korzystania ze Sklepu Internetowego nie jest konieczna rejestracja Klienta w Serwisie. 
 5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży konieczne jest jedynie podanie niezbędnych do tego  danych poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronach Sklepu.
 6. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację Regulaminu.  
 7. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę  internetową ww.kalabona.pl oraz dokonać wyboru produktów do zakupu. Po dodaniu wybranych  produktów do Koszyka,  wybrać sposób dostawy oraz  płatności, a także podać dane osobowe niezbędne do wysyłki, postępując wg wskazówek  dostępnych na kolejnych stronach Sklepu
 8. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 9. Dokonanie przez Klienta zamówienia w sposób określony w ust. 6 stanowi oświadczenie  woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu, oraz  zobowiązanie Klienta do zapłaty za zamówiony Towar. 
 10. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem wysłania do Klienta, który złożył  zamówienie  wiadomości e- mail z potwierdzeniem  zamówienia Ta wiadomość e mail stanowi  oświadczenie woli zawarcia Umowy przez Sprzedawcę. 
 11. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod  adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 
 12. Ceny Towarów na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT). Podanie cen netto ma charakter jedynie informacyjny i nie oznacza ceny, jaką Kupujący będzie zobowiązany zapłacić za Towar. Ceny podawane są w złotych polskich.
 13. Towary dostępne w Sklepie są oznaczone m. in. poprzez podanie ich nazwy i opisu Opisy te mają charakter wyłącznie informacyjny. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby opisy Towaru nie zawierały błędów. W razie wątpliwości lub pytań dotyczących opisu Towaru Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem dziendobry@kalabona.pl
 14. Sprzedawca dostarcza Kupującemu dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, wraz z dostarczonym Towarem. W celu wystawienia faktury VAT Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego i podać niezbędne dane do jej wystawienia, w momencie składania zamówienia.
 15. Wszystkie Zamówienia złożone w Sklepie realizowane są w dni robocze. Zamówienia złożone po godzinie 14:00, a także w soboty, niedziele i święta są przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym. 
 16. Zamówienia wysyłane są w ciąu maksymalnie trzech dni roboczych od momentu przyjęcia do realizacji.
 17. W przypadku zamówienia z opcją odbioru osobistego odbiór możliwy jest po otrzymaniu informacji iż zamówienie jest gotowe do odbioru. Odbiór osobisty możliwy jest w sklepie pod adresem Zwola Poduchowna 44, 08-420 Miastków Kościelny. 
 18. Kupujący może składać reklamacje drogą elektroniczną na adres e-mail: dziendobry@kalaboana.pl ze wskazaniem jakiej usługi reklamacja dotyczy oraz na czym polega problem. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji i poinformuje Kupującego o sposobie jej rozpatrzenia w taki sam sposób, w jaki nastąpiło zgłoszenie reklamacji.
 19. Ze względów sanitarnych, w szczególności z uwagi na konieczność ochrony zdrowia publicznego Kupujący nie ma prawa odstąpić od Umowy sprzedaży.
 20. Osoba dokonująca wyraża zgodę na umieszczenie jej danych osobowych w bazie danych Administratora. Dane będą przetwarzane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji rezerwacji, wykonania umowy, wystawienia faktur, rachunków oraz w celach marketingowych. Osobie dokonującej rezerwacji przysługuje prawo do wglądu i modyfikacji danych, jak również żądania zaprzestania ich przetwarzania
 21. Sprzedawca nie  ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w przypadku podania nieprawdziwych  bądź błędnych danych.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na  wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub  usuwaniem wiadomości email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze  używanym przez Klienta  lub  awarię.   Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Usługobiorcę w formularzach, całkowitą odpowiedzialność ponosi kupujący
 22. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, , zostaje poddane sądowi  właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy  Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa.

Do pobrania